Scroll or use arrow keys to navigate the site

Svenska regeringen med ett historiskt krispaket för svenska företag

Det är inte första gången i svensk historia där politiker med annars helt olika åsikter faktiskt kommer överens om något viktigt. Nu bevittnar vi ännu ett minnesvärt moment när Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet slås ihop för landets bästa. Tillsammans har de gett sitt godkännande till ett ekonomiskt paket som ska stödja svenska små och medelstora företag. Åtgärderna har för avsikt att mildra de ekonomiska konsekvenserna och ge en välbehövlig lindringsinjektion åt firmor som drabbats av viruset COVID – 19s utbrott.

 

Lånegaranti på nya lån – hur går det till?

Den mest eftertraktade åtgärden i paketet ”företagsakuten” är en statlig lånegaranti för nya banklån till krisdrabbade företag. Regeringen har nu godkänt en statlig lånegaranti som täcker 70 % av nya banklån åt företag vars verksamhet påverkats negativt av coronaviruset.  Åtgärden riktar sig främst till små och medelstora företag. Varje firma ska kunna låna upp till 75 miljoner kronor. Visserligen kan undantag göras vid behov.

Hur fungerar då statslånegarantin? Om ett företag tar ett banklån med statslånegaranti och inte kan betala av det står staten för en viss del av lånet. I det här fallet ligger gränsen på 70 %, vilket är en rejäl del av lånesumman. Bankerna ska i sin tur betala en garantiavgift till svenska Riksgäldskontoret för alla utfärdade garantier. På det sättet får staten in pengar som delvis ska användas för att täcka de framtida återbetalningarna av de så kallade krislånen. En sådan avgift är nödvändig för att fylla på statens budget, åtminstone till en viss del. Vad sker i praktiken? Vid infriande av lånen kommer statens likvida medel, eller pengar, att minska. Avgifterna ska därmed mildra sänkningen som förväntas komma upp i Sveriges statsbudget. Avsikten med de nya lånen är att hålla de drabbade företagen så likvida som möjligt.

 

Vad omfattar resten av krispaketet?

Även om statsgaranterade nya lån har störst uppiggande effekt på företagen så omfattar regeringens paket fler åtgärder än så. Här är de viktigaste punkterna:

  • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter – arbetsgivaravgifterna sänks under perioden 1 mars–30 juni 2020. Enbart ålderspensionsavgiften (10, 21 procent) betalas in.
  • Tillfällig rabatt för hyreskostnader för företag i utsatta branscher – staten ska bära 50 % av hyresnedsättningen eller upp till 50 % av den fasta hyran för perioden 1 april – 30 juni 2020
  • Företag får vila en längre tid under fem år – Nuvarande regeln om att företag endast får läggas i vila en gång under 5 år tas bort för verksamheter som måste läggas till vila p.g.a. arbetslöshet under året 2020.
  • Tillfällig ändring av reglerna om periodiseringsfonder – Hela skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till en periodiseringsfond. Taket ligger på 1 miljon kronor. Detta betyder att företagen kan få tillbaka sin preliminärskatt som betalats under 2019. Vinsten för 2019 kan hållas vilande i företaget och sedan kvitteras mot eventuella framtida förluster. Återbetalningen av preliminärskatten kan också ses som en injektion av pengar, eller likvida medel, till företagen.

Visst är det tur att politiker kan komma överens i kritiska lägen, trots att de har delade åsikter om mycket annat?

Copyrighted Image