Scroll or use arrow keys to navigate the site

Webb content

Högabo Writing och webb content –

Webb contents grundsanning: Content is king

1996 skrev Bill Gates en essä som slog fast vart pengarna på nätet skulle finnas i framtiden. Han myntade uttrycket “content is king”, där han slog fast att innehållet på en webbsida är det mest betydelsefulla och det som kommer att skapa inkomster för företag. Antingen skulle man ta betalt för innehållet eller så skulle man sälja annonser i anslutning till innehållet och släppa själva innehållet fritt.
Idag kan vi väl konstatera att reklamfinansierat innehåll är det mest förekommande – även om det andra alternativet också finns.
Så vad är då bra webb content? Hur skriver man för webben?

 

Högabo Writing’s 10 tips för hur man skriver bra webb content

1. Kopiera inte från trycksaker

Många företag tar den enkla vägen och publicerar helt enkelt den text de har i sina trycksaker, reklamblad, informationsblad, kataloger och eller så till vida. Men det funkar sällan på webben. Gör man detta har man förlorat sin läsare efter ett par minuter.

2. Skriv för alla

Även om du har en viss målgrupp i åtanke för din sida, så tänk på att en hemsida inte är riktad reklam. Den är öppen för alla, alltid. Om innehållet på din sida är för nischat och snårigt för utomstående missar du möjligheten att hitta nya kunder från oväntade håll.
Det vill säga: keep it simple.

3. Skriv i en upp- och nedvänd pyramid

Internetbesökare är otåliga till sin natur. De vill snabbt få den information de söker efter och sedan gå vidare. Om de måste läsa igenom för mycket text innan de kommer fram till poängen så är de borta från din sida innan du hinner säga: “Var det där en besökare jag så…?”

Börja med en sammanfattning av sidans innehåll. Fortsätt sedan med en fördjupning och därefter detaljer – tills du blir mer och mer specifik. På det sättet kan läsare fortsätta ner mot pyramidens spets tills de hittat den information som de söker.

4. Skriv läsvärt innehåll

Så vad har du att skriva om som folk vill läsa? Är du skribent, skriv om att skriva. Om du driver en rörläggningsfirma, kom med tips och råd om hur man lägger rör. Bjud på något, dela med dig. Se till att innehållet på din sida är uppriktigt, personligt och förtroendeingivande. Det är då du levererar kingigt content.

5. Håll dig kortfattad

En internetsida bör aldrig vara för lång. Om den börjar glida iväg över ett par tusen ord bör du fundera igenom vad det egentligen är du vill säga och uppnå med din text. Minns att din internetbesökare är otålig. De som har tålamod att läsa långa texter väljer Marcel Prousts “På spaning efter den tid som flytt” i stället för att surfa på nätet. De flesta som läser texter på webben är snarare vana vid “På spaning med Bridget Jones”.

6. Skriv i första hand för människor, i andra hand för Google

Då och då kan du hitta texter på nätet som är korvstoppade med nyckelord och märkliga formuleringar. Ibland är det dessutom tydligt att texterna är rena dataprogramsprodukter som skyfflats ut för att få unika texter – späckade med rätt nyckelord – så att sidan kommer högt upp på Googles sökresultat. (I dessa sammanhang är “unik” inte en beskrivning av en texts kvalitet, utan helt enkelt att den inte är lik någon annan text på nätet – oavsett kvalitet.) Denna sorts texter kallas för Black Hat SEO och kommer förr eller senare att straffas bort av Google. Motsatsen är White Hat SEO, där texterna skrivs för människor i första hand, men optimeras så att de också hittas av Google. 

7. Använd listor och korta stycken

Detta är jättebra metoder för att göra texten lättillgänglig och lätt att hitta i. För läsaren betyder det att man kan välja att läsa rubrikerna i listan och se om något verkar extra intressant och läsa det först. Vill man sedan läsa allt blir det inte för tungt att ta sig igenom. Det blir som ett litet paket av Mentos att smaska sig igenom.

8. Plocka in feedback från dina läsare

Internet öppnar möjligheten till interaktivitet och ständig kontakt med läsarna. Denna sida har vi dock skrivit som en fast sida, till skillnad från vår blogg som ni kan läsa här. Vill ni diskutera kring denna lista, skrivande för webben eller skrivande i det stora hela – så gå gärna in på bloggen och skriv en kommentar. Ni kan också skriva ett mejl via vår kontaktsida och ställa frågor där.

9. Använd bilder som komplement

Det är inte för att vi producerar text på Högabo Writing vi säger detta men: text är primärt, bilder sekundärt. Bilder ska vara till för att komplettera texten – inget annat. Så vida du inte är en fotograf – då är givetvis bilderna viktigast på din sida. 

10. Glöm allt som sagts här!

Men inte än. När du kan dessa regler och förstår dem, då kan du börja bryta mot dem. Men då måste du förstå varför du bryter dem. Detta är lika viktigt som allt det andra. Om man inte bryter etablerade regler kan man inte utvecklas och vara med och driva framåt. Picasso hade aldrig varit med och nydanat måleriet om han inte brutit mot etablerade regler. Men innan han gjorde det kunde han alla regler utan och innan.

Copyrighted Image