Scroll or use arrow keys to navigate the site

Krislån eller periodiseringsfond? Vilket är att föredra?

Svenska regeringen har kommit ut med ett krispaket för små och medelstora företag. För dig som gärna vill få mer information kring den välbehövliga finansiella räddningsinjektionen läs gärna vår tidigare artikel här. Paketet innehåller flera olika sätt att hjälpa krisdrabbade svenska företag, men två av de föreslagna åtgärderna bestämde vi att titta lite närmare på, nämligen krislånen med statlig garanti och avsättningen av 2019s vinst mot en periodiseringsfond. Vilket är att föredra och varför?

 

Krislån – för och emot

Krislånen som tas av små eller medelstora företag i samband med Covid-19 kommer att ha en statsgaranti som täcker 70 % av lånebeloppet, vilket utan tvekan är positivt. Om företagsägaren inte kan betala lånet så träder svenska staten in och garanterar att 70 % av summan betalas av. Som företagsägare har du några aspekter att ta hänsyn till innan du rusar in och tar ett lån för att rädda verksamheten. Den första är att även med en så förmånlig statsgaranti måste 30 % av lånet ändå betalas av. Är firman i ett sämre skick, ett skick som gör en avbetalning svårhanterlig, bör man göra en mer djupgående ekonomisk situationsbedömning.

En annan faktor är att lånevillkoren som dessa krislån kommer att ha inte är riktigt bestämda än. Bankerna har inte annonserat aktuella räntenivåer och avgifter. Frågan som bör ställas är hur höga dessa kommer att vara? Att avråda företag från att ta lån är absolut en dålig idé, däremot är det smart att tipsa dem om att konsultera med en finansiellt kunnig person (såsom ekonomiansvarig eller redovisare) innan ett sådant beslut tas.

 

Periodiseringsfonden är en bra lösning om företaget gått med vinst

Ett annat alternativ som är intressant att veta lite mer om, förutom krislånen, är avsättningen av 2019s vinst mot en periodiseringsfond. Åtgärden betyder att alla företag som gått med vinst under 2019 är berättigade till att avsätta den mot en periodiseringsfond, något som inte var möjligt förut. Fonden kan ses som en finansiell korg där man överför pengarna och behåller dem under år 2020. Den första goda nyheten är att staten har gått med på att betala tillbaka all inbetald preliminärskatt (för den vinsten). Pengarna kan fungera som akuta krismedel för verksamheten utan att de kostar något i form av en ränta eller avgift.

Den andra goda nyheten är ifall företaget går med förlust under 2020 kan den här tidigare vinsten kvitteras mot förlusten. Dilemmat ”statsgaranterat krislån eller vinstavsättning mot periodiseringsfond” kan lösas genom en beräkning. Kommer den preliminära skatten som svenska staten återbetalar att räcka för att täcka verksamhetens behov eller räcker inte pengarna till? Om större medel behövs kan ett krislån vara en passande lösning.

Copyrighted Image